Garanti Teknoloji

Geleceğin yaratılmasına

katkıda bulunuyoruz.

.

Türk finans sektöründeki birçok teknolojik İLK’in altında imzası bulunan
Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA markalı kurumlara teknoloji altyapısı, farklı platformlarda yazılım geliştirme, internet uygulamaları, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamaları hizmetleri sunar.

Gerçek zamanlı ve kesintisiz sistem kaynağı sağlamaya yönelik teknolojik mimariye, milyonlarca online işlemi gerçekleştirebilen altyapıya ve tüm sistemin 7/24 kusursuz işlerliği için operasyonel kontrol sistemine sahip olan Garanti BBVA Teknoloji, tüm fonksiyonlarıyla bir
"IT Center" olarak hizmet verir.

ÜRÜNLER
HİZMETLERİMİZ
İş Zekası, Veri Ambarı ve Büyük Veri Yönetimi
Mimari ve BT Güvenlik
Network ve Saha Yönetimi
Ödeme Sistemleri Çözümleri
Proje Yönetimi
Veri ve Platform Yönetimi & Operasyon
Yazılım Geliştirme
Direkt Bankacılık Çözümleri
İş Danışmanlığı

İş Zekası, Veri Ambarı ve Büyük Veri Yönetimi

Garanti Teknoloji, enformasyon bazlı optimal karar verebilen iş zekası sistemlerini tasarlar, geliştirir ve uygular. ‘Büyük Veri’ etrafında konumlanmış teknolojileri süreç ve kurumsal kararlarda etkin olarak kullanarak, verilerin gerçek zamanlı
analitik kabiliyetlerini öne çıkarır ve yüksek veri yönetimi sağlar.

Mimari ve BT Güvenlik

Garanti Teknoloji stratejik planlama yaşam döngüsünü kullanır. İş planları ve ihtiyaçları mevcut teknolojik mimari, kapasite ve uygulama yetkinlikleri gözetilerek
bilişim teknolojisi projelerine dönüştürülür.

GT'nin kurumsal yönetişimi, ITIL süreç modeline oturtulmuş ve global standartlar ışığında
Tasarla-İşlet-Destekle prensipleri üzerine kurulmuştur. Geliştirilen her türlü proje, hizmet verilen kurumların iş ihtiyaçlarına en uygun çözümün yaratılması için, COBIT ve ISO gibi kalite standartları doğrultusunda hazırlanır. Veri, bilgi ve bunların işletilmesine yönelik BT varlıklarının, güvenli ve sürekli bir şekilde kullanımının sağlanması GT Güvenlik Yönetimi tarafından gerçekleştirilir. Genel güvenlik politikası uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulur, tüm projelerin risk değerlendirmeleri yapılır ve güvenlik kriterlerine uygunlukları sürekli olarak sorgulanır.

Network ve Saha Yönetimi

GT güçlü iletişim omurgası, altyapı üzerinden video ve veri haberleşmesi, uluslararası standartlardaki tasarım ve mühendislik çalışmaları ile tüm donanım ve iletişim yazılımlarının yönetimini gerçekleştirir; izler ve denetimini sağlar.

Türkiye çapındaki lokasyonları ile binin üzerinde noktaya saha destek hizmeti verir; yıllık bazda yüzbinlerce kullanıcı destek ihtiyacını karşılar; kurulum, söküm ve değişiklik isteklerini yanıtlar. Her türlü teknik platformda yetkinleşmiş insan gücü ile; Şube, ATM, POS, PBX, UPS, Server ve PC kuruluş ve destek hizmetleri sunan GT, kusursuz çalışan bir network'ün teknolojik bağlantısıdır.

Ödeme Sistemleri Çözümleri

Ülkemizdeki pazar ihtiyaçları öngörülerek, dünya ödeme sistemleri sektöründeki yeni ürün ve teknolojiler izlenir, değerlendirilir, analizleri yapılır
ve ürün özellikleri belirlenerek GT tarafından geliştirilir.

Ödeme sistemleri alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetlerle sektöre yön veren GT, çip bazlı, çok ve ortak markalı kart programları, ticari ve sanal kartların yanı sıra üye işyeri, kampanya yönetim uygulamaları, POS, ortak ve sanal POS, chip / POS bazlı loyalty uygulamalarının
geliştirilmesi konularında da etkindir.

Türkiye'de ve uluslararası alanda pek çok ilkin öncüsü olan GT bugüne kadar Bonus, shop&miles, &Club ve Flexi gibi kartların yaratıcısı olmuş, Bonusnet ve Bonus Trink Sticker gibi tüm dünyada örnek alınan hizmet ve ürünler geliştirmiştir.

Proje Yönetimi

GT tarafından üretilen tüm yazılım ve hizmetler, şirket standart ve prosedürlerine uygun olacak şekilde proje haline getirilerek planlanır, riskler belirlenir, detay analizleri yapılır, fiyatlamaya baz olacak kaynak ve teknoloji ihtiyaçları saptanır, ilgili tüm teknik partilerin koordinasyonu sağlanarak proje yönetim süreçleri işletilir.

Hizmet verilen şirketlerin tüm dış teknolojik ürün ve hizmet alımlarında gereken kontrat, sözleşme ve bildirimler yürürlükteki prosedürlere uygun olarak hazırlanır. Ürün, servis ve projelerin fiyat analizleri yapılır, periyodik olarak güncellenir ve fiyat modelleri çıkartılır.

Veri ve Platform Yönetimi & Operasyon

Garanti Teknoloji; kullanılmakta olan tüm sunucuların, çevre birimlerinin ve üzerinde çalışan sistem yazılımlarının tasarım, kurulum, yönetim, devamlılık, performans, olağanüstü durum çözümleri ve operasyonel desteğini gerçekleştirir. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşteriler için katma değer yaratacak projeler haline getirir ve uygular.
%99,99 sistem sağlanırlık ortalaması ve pek çok başarılı proje ile bu alanda öncü konumdadır.

GT; kesintisiz sistem kaynağı sağlamaya yönelik teknolojik mimariyi planlar, milyonlarca gerçek zamanlı işlemi gerçekleştirebilen altyapıyı kurar, hızlı ve kesintisiz uç kullanıcı deneyimini garantilemek için sistemleri izler, tüm sistemin 7/24
optimum işlerliğini sağlayan operasyonları gerçekleştirir.

Yazılım Geliştirme

Garanti Teknoloji'nin hizmet verdiği kurumların iş alanı ile ilgili derinliğine bilgi sahibi olması ve iş stratejisini destekleyecek en uygun çözümü geliştirme prensibi ile hareket etmesi, farklı kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilen esnek ve
fonksiyonel kullanımlı uygulamalar geliştirebilmesini sağlar.

"Bileşen tabanlı" yazılım geliştirme teknolojisi kullanılır. Geliştirilen entegre çözümler, pazar şartlarında oluşabilecek yeni ihtiyaçlara hızla cevap verilebilmesini ve
teknolojik tasarım üstünlüğü sağlar.

Direkt Bankacılık Çözümleri

Garanti Bankası’nın şubesiz bankacılık kanalları olan Internet Bankacılığı, ATM, Çağrı Merkezi, Mobil Bankacılık ve Sosyal Platformlar alanlarında dijital stratejilerin ve tüm uygulamaların geliştirilmesi, portal ve içerik yönetimi, sosyal medya entegrasyonları, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımları GT tarafından gerçekleştirilir.

Garanti’nin teknolojik üstünlüğü uluslararası alanda aldığı ödüllerle tescil edilmiştir. Türkiye’nin en iyi internet şubesi, en iyi teknoloji inovasyonu ödüllü çağrı merkezi, mobil ve sosyal medya bankacılığı alanlarındaki tüm uygulamalar “in-house” geliştirilir. iGaranti, GarantiLink, Cepbank, AloGaranti Call Steering, iGaranti Glassware ve Smartwatch, Re-Cycle ATM gibi ürünlere imza atan GT, teknoloji dünyasındaki hızlı değişim ve yenilikleri takip eder ve en inovatif şekilde uygular.

İş Danışmanlığı

Garanti Teknoloji; iş süreçlerinin otomasyonu, raporlama, performans iyileştirme, kanuni değişiklik ve diğer nedenlerle oluşan ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilecek ya da değiştirilecek sistemlerin detaylı ihtiyaç analizlerini yapar. İş süreçlerini tasarlar, ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilecek iş çözümünü öngörür, sistem kapasitelerine baz oluşturacak çalışmaları yapar.

Bankacılık uygulamalarının parametrelerini üretim ortamında düzenleyen, sistem altyapısı ve sağladığı imkanları iş sahipleri ile paylaşarak çalışmaları yönlendiren GT, tüm sistem değişikliklerinde fonksiyonel testleri de gerçekleştirir ve gerekli kullanıcı eğitimlerini verir.

 • Online arşiv, senkron veri saklama sistemleri

 • 40 binden fazla PC ve mobil cihaz yönetimi

 • Bir saniye civarında Recovery Point Objective (RPO) ve otomatize edilmiş süreçler dahilinde Recovery Time Objective (RTO) değerleri ile iş sürekliliği

 • Gelişmiş uzaktan destek sistemleri

 • Özel bulut, gelişmiş izleme ve otomasyon altyapıları

 • IBM Mainframe, Power, Cisco UCS Blade, Exadata, Vmware, RHEV, Oracle Sparc, Oracle BDA, IBM DS8800, EMC Isilon, Netapp, Hitachi VSP G1X00, Hitachi HUSVM, Netezza

 • DB2 for z/OS, Oracle RDBMS, Oracle Exalytics, Oracle Big Data Appliance (BDA), ODI (Oracle Data Integrator), OBI (Oracle Business Intelligence), Microsoft SQL Server, MySQL, IBM Websphere MQ (Queue Manager), IBM IDAA (IBM DB2 Analytics Accelerator), VSAM

   

 • 84538 MIPS, %99,99 erişilebilirlik oranı ve ortalama 32 ms işlem yanıt süresine sahip Mainframe Sistemi

 • Haftalık 630 TB’dan fazla yedekleme yapan sanal backup altyapısı

 • %96 oranında sanallaştırılmış sunucu sistemleri, sanallaştırılmış 14 PB üzerinde disk yapısı

Garanti Teknoloji’de en iyisi hedeflenir ve en iyilerle çalışılır. En iyi takımlar oluşturulur, onlara en iyi fırsatlar yaratılır ve bu süreç sürekli kılınır.

GT, insan değerine inanır, ona yatırım yapar, mevcut insan kaynaklarını korur, yaratıcılığa ve deneyime değer verir, kişisel gelişime katkıda bulunur, çalışanları yetkilendirir, kariyer olanakları yaratır, entelektüel varlığını kullanır, iş yapmak yerine değer üretir, kişisel katma değerini vizyona odaklar, bireysel başarıları şirketin başarı öyküleri ile bütünleştirir.

Eğitim Politikaları
İşe Alım Süreci
Kariyer Gelişim Modeli
Performans Yönetim Sistemi
Politikalar
Stajyer Alım Programı
Ücretlendirme
Yetenek Yönetimi

Eğitim Politikaları

GT'lilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına katılım sağlanır. Eğitimler; bulunulan görev, bu görevin gerektirdiği yetkinlikler ve kariyer haritaları doğrultusunda planlanır.

Şirket içinde sahip olunan teknik bilgi birikimi sayesinde iç kaynaklarla tasarlanan özel eğitimler de programın parçası olarak kullanılır.

Yurtdışı eğitim, seminer ve konferans edinimlerinin sunum platformlarıyla paylaşılması desteklenir, profesyonel bilgi ve vizyonun daha çok GT'liye ulaşması sağlanır.
 

İşe Alım Süreci

Şirketimizdeki pozisyon açıkları için adaylar; görevin gerektirdiği temel ve pozisyona özgü yetkinlik düzeyleri, şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygunluk açılarından değerlendirilmektedirler.

İnsan Kaynakları tarafından yapılan ilk değerlendirme ve yetkinlik mülakatının olumlu olması halinde aday ikinci görüşmeye davet edilir. Söz konusu pozisyonun birim müdürü ve yöneticisi tarafından yapılan ikinci görüşmenin de olumlu olması halinde, adayı daha yakından tanıyabilmek adına online olarak tamamlayabileceği mesleki kişilik envanteri gönderilir.  Genel Müdür Yardımcısı ile olan üçüncü görüşmesi de olumlu sonuçlanan adaya, İngilizce seviye tespitini takiben İnsan Kaynakları Birimi tarafından iş teklifi yapılır.

Aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza kapsamlı oryantasyon programları uygulanır.

Başvurular internet sayfamızdaki açık pozisyonlar sekmesinin dışında Kariyer.net ve Linkedin üzerinden alınmaktadır.

 

Kariyer Gelişim Modeli

Kurum içindeki yüksek performansı ve teknik birikimi destekleyecek bir ortamın yaratılması amacıyla performans sistemi ve eğitim planları ile bağlantılı bir Kariyer Modeli uygulanır.

Her GT’li, yatay veya dikey kariyer gelişimini desteklemek üzere pek çok açıdan değerlendirilir, kişisel eğilimi ve yatkınlığı doğrultusunda uygun eğitim programları ile desteklenir ve izlenir.

Performans Yönetim Sistemi

GT’de Performans Yönetim Sistemi verimliliği destekler, teknik birikim ve yetkinlik noktalarında gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirler,
geri bildirim mekanizmasını çalıştırır ve kariyer gelişimi için veri sağlar.

Politikalar

GT’de…

Görevlerin gerektirdiği yetkinlikler belirlenir ve doğru çalışan seçilir. Oryantasyon programı uygulanır ve seçilen insanın şirkete uyumu sağlanır. Performans Sistemi ile etkin ve sürekli değerlendirme yapılır. Eğitim programı uygulanır, gerekli ve kaliteli eğitim desteği zamanında sağlanır. Sektöre özel kariyer programları sayesinde, yöneticilik dışında alternatif kariyer yolları çizilir. Değişime inanılır ve değişim için önderlik edilir, “değişim liderliği” teşvik edilir. Vizyonel yaklaşım esastır; istenen değil, bir adım ötesi düşünülür. Geleceğin yaratılmasına katkıda bulunulur.

GT’li…

İyi eğitimli, işine bağlı, çalışkan, başarı odaklı, kendine güvenen, araştırmacı ve sorgulayıcı, analitik bakış açısı olan, takım çalışmasına inanan, değişime hızla ayak uydurabilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş olan bireydir ve yaptığı işe değer katmayı, kendisini geliştirmeyi,
kuruma katkısını görmeyi hedefler.

Stajyer Alım Programı

Mühendislik fakültesi öğrencilerine, Garanti Teknoloji'yi tanıma ve iş alanları üzerinde bilgi toplama olanağı sağlamak, ayrıca kurumun uzun vadede işbirliğine gidebileceği yetenek potansiyelini değerlendirmek amacıyla her yıl staj programları düzenlenir.

2018 Yaz Staj Programı için dönemler:
 
1. Dönem: 2 Temmuz – 27 Temmuz 
2. Dönem: 1 Ağustos – 5 Eylül 

Başvuru:
6 Nisan 2018 Cuma gününe kadar,
GTbasvuru@garanti.com.tr

 

Ücretlendirme

Garanti Teknoloji'de ücretlendirme ve performans yönetimi birlikte çalışan sistemlerdir. GT'lilerin ücretleri; yetkinliklerine, sorumluluk düzeylerine, performans notlarına ve sektör koşullarına göre belirlenir.

Yetenek Yönetimi

GT’de Yetenek Yönetimi süreçleri, iş stratejileri ile paralel olarak oluşturulur.

İş kollarının ihtiyaç duyduğu ‘yetenekler’ belirlenir, GT’ye kazandırılır ve geliştirilir.

Geleceğin liderleri doğru yatırımlar ve uygulamalarla kurum vizyonu doğrultusunda yetiştirilir.

 • 27.07.2018 İSTANBUL Tüm Açık Pozisyonlar .

GT'de sosyal hayat aktiftir!
Tiyatroya, konserlere, gösterilere, gezilere gider kendimize iş dışında da zaman ayırırız. Sunumlar yapar, konuşmacılar davet eder, seminerler organize eder, turnuvalar düzenler, piknik yapar, parti & happy hour’larda eğleniriz. Spor, hayatımızın parçasıdır! Spor takımlarımız şirketlerarası liglere katılır, gururumuzdur! Bizler birlikte olmaktan keyif alır, GT ruhunu yaşatırız!


Çevre alanında WWF ile olan kurumsal işbirliğimiz, toplum bazında Ayhan Şahenk Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile gerçekleştirilir. Kurum içi farkındalık ve gönüllü sosyal sorumluluk kampanyaları yürütür, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve toplumsal katma değer yaratabilmek üzere çalışmalar yaparız.


Toplam GT'li: 1650

242BANKACILIK İŞ DANIŞMANLIĞI
230NETWORK & SAHA YONETİMİ
154ÖDEME SİSTEMLERİ
209VERİ, PLATFORM, YAZILIM TEKNOLOJİLERİ & OPERASYON
88BT GÜVENLİK VE RİSK YÖNETİMİ
436BANKACILIK YAZILIM GELİŞTİRME VE MİMARİ
137FİNANSAL ŞİRKETLER
47VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ
105STRATEJİ VE KONTROL

4DOKTORA
229YÜKSEK LİSANS
1378LİSANS
95ÖNLİSANS / MYO
75LİSE MEZUNU

34YAŞ ORTALAMASI

10TURNOVER ORANI
9.8ORTALAMA ÇALIŞMA SÜREMİZ
A :Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik / İstanbul
T :0216 662 10 00
F :0216 657 04 73
Map pin
.